Allwhatever.com
ทั้งหมดอะไรก็ได้/อะไรก็ได้ทั้งหมด

การบริหารจัดการองค์กร (กับพี่นุ้ย)

By : nuienglishbreakfast

Categories: ทั่วไป
Number of View: 2934

?No man is an island, entire of itself; every man is apiece of the continent, a part of the main?
John Donne

เพราะคนไม่ใช่เกาะ เราจึงต้องเกาะกลุ่ม องค์กรก็ถือเป็นความพยายามในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง แต่ด้วยความที่สังคมทุกวันนี้เปิดมากขึ้นในแง่ความคิดและพื้นที่ ความเป็นอยู่ขององค์กรจึงแทบจะพลิกโฉมหน้าไป จากเดิมซึ่งต้องมีรั้วรอบขอบชิด มีพรมแดนที่แน่นอนกลายเป็นการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เกิดองค์กรเสมือน (virtual organization หรือ virtual office) ที่สมาชิกติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบเทคโนโลยีโดยอาจไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้ากันเลยด้วยซ้ำ

ไม่ว่าองค์กรจะพัฒนาไปเป็นแบบใด สิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายตลอดมาก็คือการบริหาร จะทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พี่นุ้ยเคยได้ยินบางคนพูดว่าองค์กรมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างจำกัด ผู้บริหารเป็นได้แต่เพียงเหยื่อที่ต้องคอยตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่มีพลังในการกำหนดความอยู่รอด แต่จากสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน พี่นุ้ยกลับเชื่อในอีกแนวทางหนึ่ง คือ ผู้บริหารที่เก่งนั้นจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถจัดการ ควบคุม หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อความสำเร็จขององค์กรได้ พี่นุ้ยเองก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของตัวเองซึ่งแม้จะยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนัก แต่เราก็ใช้ศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาคุณภาพของบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ คำถามที่ถามตัวเองอยู่เสมอคือองค์กรของเรามีจุดบกพร่องอะไรบ้าง จะปรับปรุงอย่างไร และเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลง (strategic change) ใดให้กับองค์กรในอนาคตได้บ้าง ในการศึกษาวิชาบริหาร มีบทเรียนหนึ่งได้สอนเราว่าเมื่อยื่นกรรไกรให้ผู้บริหารตัดกระดาษ เขาไม่เพียงแต่จะพยายามตัดกระดาษให้ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังนั่งคิดต่อด้วยว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะตัดกระดาษให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้นอกจากการใช้กรรไกร ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์จึงถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้นอกเหนือจากแรงงาน เงินทุน และทำเลที่ตั้งแบบเดิมๆ

ในปี 2554 นี้พี่นุ้ยมีคำถามในใจและเป้าหมายต่อองค์กรของพี่นุ้ยเรียบร้อยแล้ว แต่การเดินไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เพราะการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่ได้มีส่วนผสมหรือสูตรที่ตายตัวเหมือนวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุว่าแกนหลักขององค์กรก็คือ ?คน? การบริหารคนนั้นต้องใช้กุศโลบายทั้ง hard side (เน้นการควบคุม เร่งรัดประสิทธิภาพ) และ soft side (เน้นการให้กำลังใจ ความเป็นมิตร และสร้างโอกาส) อย่างสมดุล แต่ความยุ่งยุ่งทั้งจากภายในและภายนอกก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป เพราะองค์กรก็เหมือนกับ ?ชีวิต? การพัฒนาไปสู่จุดที่สูงขึ้นมักมาจากความพยายามเพื่อคิดหาวิธีเอาชนะอุปสรรคต่างๆ คล้ายกับที่พูดกันว่า Every cloud has a silver lining. เมฆทุกก้อนย่อมมีเส้นขอบสีน้ำเงิน เส้นสีน้ำเงินเป็นตัวแทนของความหวัง ความสำเร็จ และความสุข พี่นุ้ยเชื่อว่ายังมีสิ่งดีๆมากมายที่รอเราทุกคนและทุกองค์กรอยู่ในปี 2554 แน่นอนค่ะ?

พี่นุ้ย English Breakfast
สมิตา หมวดทอง
www.facebook.com/nuienglish
www.nuienglish.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

 • 02/07/2012 ความแตกต่างระหว่าง die, dead, death (0)
  ความแตกต่างระหว่าง die, dead, death -die เป็นกริยา เวลาแต่งประโยคก็มีประธาน แล้ววาง die เป็นกริยาได้เลย เช่น เธอตาย ก็พูดว่า she dies เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ ถ้าจะปฏิเสธกริยา […]
 • 01/05/2012 ความแตกต่างระหว่าง must กับ have to (0)
  ถ้าใช้ must จะแปลว่าต้องทำเป็นหน้าที่หรือข้อบังคับ เช่น The soldiers must protect the country ถ้าใช้ have to จะมีนัยยะว่าจำเป็นต้องทำ หมายถึงบางทีไม่อยากทำ เช่น I have to go to school […]
 • 01/05/2012 ความแตกต่างระหว่าง must กับ have to (0)
  ถ้าใช้ must จะแปลว่าต้องทำเป็นหน้าที่หรือข้อบังคับ เช่น The soldiers must protect the country ถ้าใช้ have to จะมีนัยยะว่าจำเป็นต้องทำ หมายถึงบางทีไม่อยากทำ เช่น I have to go to school […]
 • 15/05/2012 การใช้ since และ for (0)
  การใช้ since และ for อยากทราบว่า since กับ for มันแตกต่างกันอย่างไร และใช้อย่างไรค่ะ Since 1. ใช้กับ present perfect (has, have +v.3) แปลว่าตั้งแต่ ต่อด้วยจุดเริ่มต้นของเวลา เช่น […]
 • 02/08/2012 ความแตกต่างระหว่าง so, so that และ so…that (0)
  ความแตกต่างระหว่าง so, so that และ so…that สัปดาห์นี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง so กับ so that โดยมากเราใช้ so แปลว่าดังนั้น ไว้เชื่อมสองประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น I study hard so […]
 • 12/07/2012 department and division (0)
  department and division 1. อยากทราบว่า คำเหล่านี้มีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร division, part, department, section, unit 2. หากว่ามีการใช้ร่วมกัน ช่วยเรียงลำดับ […]
My latest images for sale at Shutterstock: