AllWhatEver ทั้งหมดอะไรก็ได้ เกิดมาเพื่ออะไรก็ได้ คุยอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้ เขียนอะไรก็ได้ อ่านอะไรก็ได้ บทความต่าง สำหรับนักเขียนอิสระ
Allwhatever.com
ทั้งหมดอะไรก็ได้/อะไรก็ได้ทั้งหมด

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock:

หนังสั้น วนิดา ตอนปลดหนี้นอกระบบ

By : All What Ever

Number of View: 1969

หลังจากที่คุณกรณ์ ได้เขียนเรื่องอ้างถึงเรื่องวนิดา เกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบก็เป็นอันว่ามีการเอามาทำหนังสั้นจริงๆ ถือเป็นมิติใหม่ของการใช้สื่อที่ตัวรัฐมนตรีลงมาแสดงเองจริงๆ จังๆ? เรียกนักแสดงยังต้องอายกับฝีไม้ลายมือของท่านกรณ์

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

My latest images for sale at Shutterstock: